МК    EN

Донација во Аптив Скопје

Донацијата во Аптив Дооел Скопје го означува почетокот за селекција на отпадот од пакување од работењето на овој правен субјект. Заеднички остваривме почеток на градење на системот на селекција и веруваме дека со заеднички сили и посветеност можеме да бидеме дел од чиста животна средина, преку правилно управување со отпадот од пакување.

Logo

Скопје, 30.09.2020