МК    EN

НОВОСТИ
Донација на заштитни маски

ЕКО ПАКУВАЊЕ се вклучува во борбата со КОВИД-19. Дониравме маски за повеќекратна употреба за заштита на вработените лица кај нашите клиенти. повеќе

17.11.2020


Донација во Аптив Скопје

ЕКО ПАКУВАЊЕ продолжува со нова донација на садови за селекција на отпадот од пакување. Компанијата Аптив од Скопје се приклучи на нашиот интегриран систем за управување со отпад од пакување. повеќе

30.09.2020


Донација во Општина Зрновци

ЕКО ПАКУВАЊЕ ДОО Струмица склучи Договор со Општина Зрновци за спроведување на целите од Законот за управување со отпад од пакување на територијата на општината. повеќе

14.09.2020


Донација во Јока Струмица

Јока ДООЕЛ Струмица е првата од големиот број на клиенти кои учествуваат во креирањето на соодветен систем за селекција на отпад од пакување. повеќе

27.08.2020